Ważne telefony

112 - numer alarmowy

997 - Policja

998 - Straż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

Komisariat Policji w Minkowicach
ul. Żwirowa 4, Minkowice
tel. 47 742 53 63

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 58 673 27 81

Ostatnia aktualizacja - czerwiec 2021r.